main menu

Home About

Galerija svetog Krševana

Stranica u izradi.

Adresa:
Galerija Sv. Krševana
Don Krste Stošića bb
izložbeni prostor, uprava

Studio galerije Sv. Krševana
(Galerija Matija)
Petra Nakića bb
izložbeni prostor, radionice

Tel & E-mail
022 / 330 - 049
098 / 428 - 344
gkrsevan@gmail.com

Kontakt osoba:
Antonija Modrušan, ravnatelj